top of page

Sözleşmeler

Müşteri Hizmetleri

İlgili yasa gereği lütfen aşağıdaki sözleşme metninin 12 punto ve koyu fontta çıktısını alarak okuyunuz. Ayrıca; internet sitemizden alışveriş yapan her alıcı, tarafımızdan düzenlenmiş olan aşağıdaki satış sözleşmemizin tüm maddelerini başka bir ihbara gerek kalmadan okumuş ve kabul etmiş sayılır. MADDE 1 - SÖZLEŞMENİN TARAFLARI SATICI: www.biopaisse.com Adresi: Gebze / Kocaeli – Türkiye Tel: +90 532 499 6526 Email: Biopaisse@gmail.com ALICI: Müşteri (Alıcı, Satıcının internet adresi olan https://biopaisse.com/ web sitesinden alışveriş yapan kişidir. Fatura ve iletişim bilgilerinde alıcının bildirdiği adres ve iletişim bilgileri esas alınır.) İşbu sözleşmeyi kabul etmekle ALICI, sözleşme konusu siparişi onayladığı takdirde sipariş konusu bedeli ve varsa kargo ücreti, vergi gibi belirtilen ek ücretleri ödeme yükümlülüğü altına gireceğini ve bu konuda bilgilendirildiğini peşinen kabul eder. MADDE 2 - SÖZLEŞMENİN KONUSU: İşbu sözleşmenin konusu, Alıcının Satıcıya ait https://biopaisse.com/  web sitesinden elektronik ortamda sipariş verdiği, sözleşmede bahsi geçen nitelikleri haiz ve yine sözleşmede satış fiyatı belirtilen mal/hizmetin satışı ve teslimi ile ilgili olarak 6502 sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanun ve Mesafeli Sözleşmelere Dair Yönetmelik hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerinin saptanmasıdır. Alıcı, satışa konu mal/hizmetlerin temel nitelikleri, satış fiyatı, ödeme şekli, teslimat koşulları vs. satışa konu mal/hizmet ile ilgili tüm ön bilgiler ve “cayma” hakkı konusunda bilgi sahibi olduğunu, bu ön bilgileri elektronik ortamda teyit ettiğini ve sonrasında mal/hizmeti sipariş verdiğini is bu sözleşme hükümlerince kabul ve beyan eder. Keza teslimden sonra ambalajı, bandı, paketi gibi koruyucu unsurları açılmış olan ürünlerin ise iadesi sağlık ve hijyen açısından uygun olmadığından hiçbir şekilde cayma hakkı kullanılamaz. Ürün ambalajının açılması cayma hakkının istisnası kapsamındadır. Listelenen ve sitede ilan edilen fiyatlar satış fiyatıdır. İlan edilen fiyatlar güncelleme yapılana veya değiştirilene kadar geçerlidir. Süreli olarak ilan edilmiş bir ürünün bulunması halinde ilan edilen fiyat, belirlenen süre sonuna kadar geçerli olacaktır. Alıcı gerek siteye üye olurken gerekse alışverişi esnasında sisteme girmiş olduğu verilerin kendisine ait olduğunu ya da kullanmaya, paylaşmaya izni olduğunu; kendisine ya da kullanım hakkı olmadığı hiçbir veriyi sisteme girmeyeceğini aksi halde tüm sorumluluğun kendisine ait olduğunu kabul ve taahhüt eder www.biopaisse.com ödeme sayfasında yer alan ön bilgilendirme ve fatura iş bu sözleşmenin ayrılmaz parçalarıdır. Sipariş gerçekleştiği anda Alıcı bu sözleşmenin tüm koşullarını kabul etmiş sayılır. Listelenen ve sitede ilan edilen fiyatlar satış fiyatıdır. İlan edilen fiyatlar ve vaatler güncelleme yapılana ve değiştirilene kadar geçerlidir. Süreli olarak ilan edilen fiyatlar ise belirtilen süre sonuna kadar geçerlidir. MADDE 3 - SÖZLEŞMENİN TARİHİ, MAL/HİZMETİN TESLİMİ, SÖZLEŞMENİN İFA YERİ VE TESLİM ŞEKLİ: İşbu sözleşme Alıcı tarafından siparişin verildiği tarihte düzenlenmiştir. Mal/hizmet, alıcının teslimini talep etmiş olduğu adresinde Müşteriye teslim edilecektir. Sevkiyat sırasında zarar gördüğü düşünülen paketlerin teslim alındığı firma yetkilisi önünde açıp kontrol edilmesi gerekmektedir. Eğer üründe herhangi bir zarar varsa kargo firmasına tutanak tutturularak ürün teslim alınmamalıdır. Tutanak tutturulmaması durumunda, ALICI ürün teslim alındıktan sonra kargo firmasının görevini tam olarak yerine getirdiğini kabul etmiş sayılmaktadır MADDE 4. GENEL HÜKÜMLER 4.1. ALICI, İNTERNET SİTESİ'nde gösterilen ürünlerin temel nitelikleri, satış fiyatı ve ödeme şekli ile teslimata ilişkin ön bilgileri okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda satış için gerekli teyidi verdiğini kabul eder. 4.2. ÜRÜN, ALICI'nın İNTERNET SİTESİ üzerinde belirttiği teslimat adresine, faturası ile birlikte paketlenmiş ve sağlam olarak en geç 30 gün içinde teslim edilir, 4.3. ÜRÜN, ALICI'dan başka bir kişi/kuruluşa teslim edilecek ise, teslim edilecek kişi/kuruluşun teslimatı kabul etmemesinden SATICI sorumlu tutulamaz. 4.4. ALICI, ÜRÜN'ü teslim aldığı anda kontrol etmekle ve ÜRÜN'de kargodan kaynaklanan bir sorun gördüğünde, ÜRÜN'ü kabul etmemekle ve KARGO firması yetkilisine tutanak tutturmakla sorumludur. Aksi halde SATICI sorumluluk kabul etmeyecektir. 4.5. İNTERNET SİTESİ'nden alışveriş sırasında ALICI tarafından onaylanan Sözleşme her durumda yeterli ve geçerlidir. 4.6. ALICI, SATICI tarafından aksi yazılı öngörülmemiş ise, ÜRÜN'ü teslim almadan önce bedelini tamamen ödemiş olması gerekir. Teslimattan önce ÜRÜN bedeli SATICI'ya ödenmediği takdirde, SATICI tek taraflı olarak sözleşmeyi iptal edebilir ve ÜRÜN'ü teslim etmeyebilir. 4.7. ÜRÜN teslimatı sonrasında herhangi bir sebepten dolayı, işlem yapılan kredi kartının ait olduğu Banka/finansman kurumunun ÜRÜN bedelini SATICI'ya ödememesi halinde, ÜRÜN en geç 3 gün içinde ALICI tarafından tüm giderleri ALICI'ya ait olmak üzere SATICI'ya iade edilir. SATICI'nın ÜRÜN bedeli alacağını takip dahil diğer tüm akdi-kanuni hakları ayrıca ve her hülakarda saklıdır. Tereddüte mahal vermemek bakımından; Bankalar ve finansman kuruluşları gibi kredi kartı, taksit kart v.b. veren kuruluşlarca sağlanan vadeli / taksitli ödeme imkanları bir kredi ve/veya doğrudan anılan kuruluşca sağlanmış taksitli ödeme imkanıdır; bu çerçevede gerçekleşen ve SATICI'nın bedelini tamamen tahsil ettiği ÜRÜN satışları işbu Sözleşme’nin tarafları yönünden taksitli satış sayılmaz, peşin satıştır. SATICI'nın kanunen taksitle satış sayılan hallerdeki yasal hakları (taksitlerden herhangi birinin ödenmemesi halinde sözleşmeyi fesih ve/veya kalan borcun tümünün temerrüt faizi ile birlikte ödenmesini talep hakları dahil) mevcut ve saklıdır. ALICI'nın temerrüdü durumunda aylık % 5 oranında temerrüt faizi tatbik edilir. 4.8. ÜRÜN'ün normal satış koşulları dışında olağanüstü durumlar (hava muhalefeti, deprem, sel, yangın gibi) nedeni ile 30 günlük süre zarfında teslim edilememesi ve gecikmenin 10 günü aşması söz konusu ise, SATICI teslimat ile ilgili olarak ALICI'yı bilgilendirir. Bu durumda ALICI siparişi iptal edebilir, benzer bir ürün sipariş edebilir veya olağanüstü durum sonuna kadar bekleyebilir. Sipariş iptallerinde ÜRÜN bedeli tahsil edilmiş ise iptalden itibaren 10 gün içinde ALICI'ya iade edilir. Kredi kartlı ödemelerde iade işlemi de ALICI kredi kartına ya da ALICI banka hesabına iade sureti ile yapılır. 4.9. ALICI ÜRÜN ve satışla ilgili talep ve şikayetlerini Sözleşme'nin giriş kısmındaki SATICI iletişim kanalları ile SATICI'ya bildirebilir. 4.10. Sözleşme konusu ürünün teslimatı için ürün bedelinin ALICI'nın tercih ettiği ödeme şekli ile ödenmiş olması şarttır. Herhangi bir nedenle ürün bedeli ödenmez veya banka kayıtlarında iptal edilir ise, SATICI ürünün teslimi yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir. 4.11. SATICI’NIN, ALICI tarafından siteye kayıt formunda belirtilen veya daha sonra kendisi tarafından güncellenen adresi, e-posta adresi, sabit ve mobil telefon hatları ve diğer iletişim bilgileri üzerinden mektup, e-posta, SMS, telefon görüşmesi ve diğer yollarla iletişim, bildirim ve diğer amaçlarla ALICI’ya ulaşma hakkı bulunmaktadır. ALICI, işbu sözleşmeyi kabul etmekle SATICI’nın kendisine yönelik yukarıda belirtilen iletişim faaliyetlerinde bulunabileceğini kabul ve beyan etmektedir. ALICI’nın Sitede yer alan Aydınlatma Metni ve Gizlilik Politikası’nda yer alan hakları saklıdır. 4.12. ALICI, SATICI’ya ait internet sitesini kullanırken yasal mevzuat hükümlerine riayet etmeyi ve bunları ihlal etmemeyi baştan kabul ve taahhüt eder. Aksi takdirde, doğacak tüm hukuki ve cezai yükümlülükler tamamen ve münhasıran ALICI’ya yükletilecektir. MADDE 5 - CAYMA HAKKI Elinize ulaşan siparişi üzerinde bulunan SATICI ürün kutusunu hiçbir şekilde açmadan 14 gün içerisinde müşteri hizmetleri onayı ile iade edebilirsiniz. Siparişiniz iade depomuza ulaştıktan sonra incelenir ve sonrasında açılmamış onayı verildikten sonra para iadeniz bankanıza gerçekleşir. Sevkiyat sırasında zarar gördüğünü düşündüğünüz paketleri teslim almadan önce kargo firma yetkilisi önünde açıp kontrol ediniz. Eğer üründe herhangi bir zarar varsa kargo firmasına tutanak tutturularak ürünü teslim almayınız. Tutanak tutturmamanız durumunda, ürün teslim alındıktan sonra kargo firmasının görevini tam olarak yerine getirdiğini kabul etmiş olduğunuzu unutmayınız. Üründe herhangi bir bozulma, kırılma, tahrip, yırtılma, kullanılma ve bunun gibi durumlarının tespit edildiği ve ürünün müşteriye teslim edildiği andaki hali ile iade edilmediği durumlarda ürün iade alınmaz ve bedeli iade edilmez. Ürünü iade etmeniz halinde, iade işleminiz ürün firmaya ulaştığı andan itibaren yedi (7) iş günü içerisinde sonuçlanacaktır. İade işleminin onaylanmasından sonra kredi kartı iadeleri 5 iş günü içinde yapılacaktır. Bankanız kredi kartı iadelerini aynı ekstre döneminde hesabınıza yansıtmayabilir. Bu durumda bankanızın kredi kartı servisini aramanız gereklidir. MADDE 6 - KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE GİZLİLİK ALICI tarafından işbu Sözleşme’de belirtilen bilgiler ile ödeme yapmak amacıyla SATICI’ya bildirdiği bilgiler, SATICI tarafından anlaşmalı olduğu kargo şirketi hariç diğer üçüncü kişilerle paylaşılmayacaktır. SATICI’nın idari veya kanuni zorunluluklar çerçevesinde söz konusu bilgileri açıklamak zorunda kalması halinde ALICI, SATICI’yı sorumlu tutamayacaktır. SATICI, işbu Sözleşmenin ifası ve kurulması amacıyla Sözleşmenin tarafı olan ALICI’ya ait kişisel verileri 6698 sayılı Kanun’dan doğan asli ve tali yükümlülükleri çerçevesinde usulüne uygun şekilde işleyeceğini, ALICI’ya ait edindiği kişisel verilerin hukuka aykırı şekilde işlenmesini, erişilmesini ve ifşa edilmesini önlemek ile muhafaza edilmesini sağlamaya yönelik veri güvenliğini sağlayacağını, bu kapsamda yeterli düzeyde teknik ve idari tedbirlerin alındığını beyan eder. SATICI ayrıca diğer kanunlarda öngörülen sürelere riayet ederek, işleme amacı ortadan kalkan verileri silecek, yok edecek veya anonim hale getirecektir. ALICI, işbu Sözleşme’yi onaylamakla SATICI tarafından kişisel verilerin işlenmesi hususunda 6698 sayılı Kanun’a uygun şekilde, Aydınlatma Metni kapsamında bilgilendirildiğini kabul, beyan ve taahhüt eder. MADDE 7 - DELİL ANLAŞMASI, YETKİLİ MAHKEME VE YÜRÜRLÜK Bu Sözleşme'den ve/veya uygulanmasından doğabilecek her türlü uyuşmazlığın çözümünde SATICI kayıtları (bilgisayar-ses kayıtları gibi manyetik ortamdaki kayıtlar dahil) kesin delil oluşturur; Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nca ilan edilen değere kadar Tüketici Hakem Heyetleri, aşan durumlarda İSTANBUL ANADOLU Tüketici Mahkemeleri ve İcra Müdürlükleri yetkilidir. ALICI bu sözleşmede ve ayrılmaz parçasını oluşturan sipariş formunda yazılı tüm koşulları ve açıklamaları okuduğunu, satış koşullarının ve sair tüm ön bilgileri aldığını, incelediğini ve tamamını kabul ettiğini beyan, kabul ve taahhüt eder. ALICI, Site üzerinden verdiği siparişe ait ödemeyi gerçekleştirdiğinde işbu sözleşmenin tüm şartlarını kabul etmiş sayılır. SATICI, siparişin gerçekleşmesi öncesinde işbu sözleşmenin sitede ALICI tarafından okunup kabul edildiğine dair onay alacak şekilde gerekli yazılımsal düzenlemeleri yapmakla yükümlüdür.

Kullanım Şartları Sözleşmesi

Kullanım Şartları Sözleşmesi Sitenin genel kullanım şartları, bununla ilgili genel kurallar ve yasal sorumluluklar Aşağıda belirtilen şartlar, kurallar ve yasal sorumlulukları içeren Kullanıcı Sözleşmesi’nin www.biopaisse.com’u (“Site”) kullanılmadan önce okunması tavsiye edilir. İşbu Kullanıcı Koşullarının (bundan sonra “Sözleşme” olarak anılacaktır) konusu internet sitesi www.biopaisse.com ‘dan ve içeriğindeki portallar ve tüm hizmetlerden faydalanmak için yapacağınız üyelik şartlarının (bundan böyle sizler “Kullanıcı” veya “Üye” olarak anılacaksınız) belirlenmesidir. Belirtilen şartların sizin için uygun olmaması halinde lütfen www.biopaisse.com sitesini kullanmayınız. Siteyi kullanarak ve kişisel bilgilerinizin yer alacağı formu doldurarak bu sayfalarda yazılı şartları kabul etmiş sayılmaktasınız. Sitemizdeki web sayfaları ve ona bağlı tüm sayfalar www.www.biopaisse.com.com adresindeki BIOPAISSE (“Şirket”)’in malıdır ve onun tarafından işletilir. Kullanıcılar sitede sunulan tüm hizmetleri kullanırken aşağıdaki şartlara tabi olduğunuzu, sitedeki hizmetten yararlanmakla ve kullanmaya devam etmekle; Bağlı olduğunuz yasalara göre sözleşme imzalama hakkına, yetkisine ve hukuki ehliyetine sahip ve 18 yaşın üzerinde olduğunuzu, bu sözleşmeyi okuduğunuzu, anladığınızı ve sözleşmede yazan şartlarla bağlı olduğunuzu kabul etmiş sayılırsınız. 1. Kullanım ve Güvenlik Kuralları www.biopaisse.com.com tüm üyelerine açıktır. Site üzerinde verilen hizmetler aksi belirtilmedikçe, ücretsizdir. Aşağıdaki yazılı durumlarda, site yönetimi üyenin site kullanımını engelleyebilir ve aşağıdaki girişimlere karışan kişi veya kişiler hakkında kanuni haklarını saklı tutar: 1.a. Yanlış, düzensiz, eksik ve yanıltıcı bilgiler, genel ahlak kurallarına uygun olmayan ifadeler içeren ve Türkiye Cumhuriyeti yasalarıyla ters düşen bilgilerin siteye kaydedilmesi 1.b. Site içeriğinin izinsiz olarak kısmen veya tümüyle kopyalanması 1.c. Kullanıcılara verilen ya da kendi belirledikleri kullanıcı adı, şifre gibi bilgilerin, kullanım haklarının, üçüncü kişi ya da kuruluşlarla paylaşılmasından (bu bilgilerin kullanıcı dışındaki kişiler tarafından kullanılmasından) kaynaklanacak her türlü zarardan doğrudan Kullanıcı sorumludur. Aynı şekilde Kullanıcı, Internet ortamında bir başkasına ait IP adresi, elektronik posta adresi, kullanıcı adı gibi kişisel bilgileri kullanamayacağı gibi diğer kullanıcıların özel bilgilerine de izinsiz olarak ulaşamaz veya bunları kullanamaz. Kullanıcı bu şekilde bir kullanımdan dolayı doğabilecek her türlü hukuki ve cezai yükümlülüğü kabul etmiş sayılmaktadır. 1.d. Sitenin güvenliğini tehdit edecek, sitenin ve kullanılan yazılımların çalışmasını engelleyecek yazılımların kullanılması, faaliyetlerin yapılması, yapılmaya çalışılması ve bilgilerin alınması, silinmesi, değiştirilmesi 2. Sorumluluklar 2a. www.biopaisse.com’u ziyaret eden kullanıcıların bilgileri (ziyaret süresi, zamanı, görüntülenen sayfalar) onlara daha iyi hizmet edebilmek amacı ile takip edilmektedir. 2.b. www.biopaisse.com kullanıcısı, kayıt için gerekli olan bölümleri doldurup elektronik posta adresini onayladıktan sonra işbu sözleşmede belirtilen şartlara uymak koşulu ile, elektronik posta adresini ve şifresini girerek www.biopaisse.com sitesini kullanmaya başlayabilir. 2.c. Kullanıcı, www.biopaisse.com sitesi ve hizmetlerinden yararlanırken, Türk Ceza Kanunu, Türk Ticaret Kanunu, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu, Marka ve Patent Haklarının Korunması ile ilgili Kanun Hükmünde Kararnameler ve yasal düzenlemeler, Borçlar Yasası, diğer ilgili mevzuat hükümleri ile www.biopaisse.com ‘un hizmetlerine ilişkin olarak yayımlayacağı her türlü duyuru ve bildirimlere uymayı kabul eder. Bu bildirimlere ve yasalara aykırı kullanım sebebiyle doğabilecek hukuki, cezai ve mali her türlü sorumluluk Kullanıcıya aittir. 2.d. Kullanıcının işbu sözleşmede belirtilen yükümlülüklere veya www.biopaisse.com sitesinde bildirilen genel kurallara uymamasının tespiti halinde, Kullanıcının www.biopaisse.com’dan yararlanması www.biopaisse.com tarafından süreli veya süresiz olarak engellenebilir ve/veya hesabı kapatılabilir. 2.e. Kullanıcı, diğer kullanıcıların ve ziyaretçilerin www.biopaisse.com ‘u kullanmasını önleyici veya zorlaştırıcı hareketlerde bulunamaz, sunucuları ya da veritabanlarını otomatik programlar yükleyip zorlayamaz/kilitleyemez. Hile girişimlerinde bulunamaz. Bulunması halinde üyeliğinin sonlandırılacağını ve durumdan doğabilecek her türlü hukuki, cezai sorumluluğu kabul eder. 2.g. Kullanıcı , www.biopaisse.com kopyalanmış veya yazıcı ile yazdırılmış hiçbir materyal üzerinden Telif Hakkı, Ticari Marka ve her türlü Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamı notlarını silemez veya çıkartamaz. 2.h. Üyelik iptali ve hesap silme işlemi, kullanıcı tarafından www.biopaisse.com üzerinden yapılabilir. Üyeliğini bitiren kullanıcının siteye giriş yetkisi iptal edilecektir. Üyeliğini iptal eden kişi bu işlemin geri dönüşü olmadığını kabul eder. 2.j. Site kullanıcılarının birbirleri ya da üçüncü şahıslarla olan ilişkileri kişilerin sorumluluğundadır. 2.m. Sitenin belirli yerlerinde o bölüme özel farklı kurallar ve yükümlülükler belirtilebilir. Bu bölümleri kullanan kişi ve kuruluşlar peşinen belirtilen bu kuralları kabul etmiş sayılır. 2.n. Kullanıcılarımızın kişisel bilgilerini ve gizliliklerini korumak için aldığımız önlemler ve bu konudaki genel politikamızı okumak için, lütfen “Gizlilik Politikası” ve “Aydınlatma Metni” bölümlerini okuyunuz. 2.o Kullanıcı site üzerinden yapacağı alışverişlerde kullanacağı ödeme bilgilerinin (kredi kartı, GSM numarası bilgileri v.b.) doğru olduğunu, bunlardan kaynaklanan hukuki ve cezai sorumlulukların kendisine ait olduğunu kabul ve taahhüt eder. 3. Sözleşmenin Feshi 3.a. İşbu sözleşme üyenin üyeliğini iptal etmesi veya Şirket tarafından üyeliğinin iptal edilmesine kadar yürürlükte kalacaktır. Şirket üyenin üyelik sözleşmesinin herhangi bir hükmünü ihlal etmesi durumunda üyenin üyeliğini iptal ederek sözleşmeyi tek taraflı olarak feshedebilecektir. 3.b. Şirket, Üyenin veya herhangi bir kullanıcının üyelik koşullarını ihlal ettiğini fark ederse, Üyeyi bilgilendirecek ve Üyeden ihlali düzeltmesini isteyecektir. Üye, Şirketin talebini takip eden 24 saat içinde ihlali düzeltemezse, Şirket, ihlal düzeltilene kadar Üyenin verilen hizmetleri kullanımının tamamını veya bir kısmını askıya alabilir. 3.c. Şirket, a) Üyenin veya herhangi bir kullanıcının Hizmetleri, diğer müşterileri veya bunların son kullanıcılarının Hizmetlerin veya Hizmetleri sağlamak için kullanılan Şirket ağının veya sunucularının kullanımını olumsuz etkileyebileceğine makul ölçüde inanırsa, Üyenin Hizmetleri kullanımının tamamını veya bir kısmını derhal askıya alabilir. (b) Hizmetlere yetkisiz üçüncü şahıs erişimi olduğundan şüpheleniliyorsa; (c) Geçerli herhangi bir yasaya uymak için derhal askıya almanın gerekli olduğuna makul ölçüde inanıyorsa. Şirket, hizmetlerin askıya alınmasına neden olan koşullar ortadan kaldırıldığında, bu tür askıya alma işlemlerini kaldıracaktır. Üyenin talebi üzerine Şirket, yürürlükteki yasalar tarafından yasaklanmadığı sürece, askıya alma gerekçesini mümkün olan en kısa sürede Üyeye bildirecektir. 4. Gizlilik Şirket, kişisel bilgi ve veri güvenliğini önemsemekte ve bu hususta gerekli olan tüm tedbirleri almaya özen göstermektedir. Üyeler de Siteyi kullanarak işbu gizlilik hükümlerine uygun davranacaklarını kabul, beyan ve taahhüt ederler. İşbu gizlilik hükümleri, Sitenin tüm bölümlerinde geçerli olacaktır. Kullanıcıların bilgilerinin korunması ve gizliliğin sürdürülebilmesi Şirket’in birinci önceliğidir. Bu nedenle Üyelerin vermiş olduğu bilgiler sözleşmede belirtilen kurallar ve amaçlar dışında herhangi bir kapsamda kullanılmayacak, üçüncü şahıslarla paylaşılmayacaktır. Şirket, kendisine iletilen kişisel verileri ve bilgileri, bilgilerin toplanması ile ilgili açıklanan yukarıdaki ve Aydınlatma Metni’ndeki amaçlar dışında üçüncü kişilerle kesinlikle paylaşmayacak, satışını yapmayacak ve hiçbir şart altında kullanılmasına izin vermeyecektir. Sitede sistemle ilgili sorunların tanımlanabilmesi ve Sitede çıkabilecek muhtemel sorunların acil olarak giderilmesi için, Şirket gerektiğinde Üyelerin IP adresini, sosyal ağ kullanıcı hesabında kayıtlı bilgileri kaydedebilir ve bu kayıtları anılan bu amaçlarla kullanabilir. Bu IP adresleri, Şirket tarafından kullanıcılarını ve ziyaretçilerini genel anlamda tanımlamak ve kapsamlı şekilde demografik veri toplayabilmek amacıyla kullanılabilir. Site kapsamında elde edilen bilgiler Şirket ve işbirliği içinde olduğu diğer kişi ve kurumlar tarafından Üyelerin kimliği hiç bir şekilde açığa çıkarılmaksızın sadece çeşitli istatistiki değerlendirmeler, izinli pazarlama, veri tabanı oluşturma çabaları ve pazar araştırmaları yapma gibi durumlar dahilinde kullanılabilir. Şirket, Site içerisinde başkaca sitelere link (bağlantı) sağlayabilir, anlaşmalı olduğu 3. Partilerin reklamlarını yayınlayabilir, Üyeleri reklamlar aracılığıyla reklam veren veya anlaşmalı 3. partilerin sitesine yönlendirebilir. Şirket, bu bağlantı yoluyla erişilen diğer uygulamaların gizlilik uygulama ve politikalarına ya da barındırdıkları içeriklere yönelik olmak üzere hiçbir sorumluluk taşımamaktadır. Şirket, aşağıda sayılan hallerde ise işbu gizlilik bildirimi hükümleri dışına çıkarak kullanıcılara ait bilgileri üçüncü kişilere açıklayabilecektir. Bu durumlar; • Hukuk kurallarının getirdiği zorunluluklara uyulmasının gerektiği haller, • Şirket’in, Üyeleriyle arasındaki sözleşmelerin gereklerinin yerine getirilmesi ve bunların uygulamaya konulmalarıyla ilgili hallerde, • Yetkili idari ve/veya adli makamlar tarafından usulü yöntemine uygun olarak yürütülen bir araştırma veya soruşturma doğrultusunda Üyelerle ilgili bilgi talep edilmesi halleri, • Üyelerin haklarını veya güvenliklerini koruma amacıyla bilgi verilmesinin gerekli olduğu haller. Şirket, kendisine verilen gizli bilgileri kesinlikle özel ve gizli tutmayı, bunu bir sır olarak saklamayı yükümlülük olarak kabul ettiğini ve gizliliğin sağlanıp sürdürülmesi, gizli bilginin tamamının veya herhangi bir parçasının kamu alanına girmesini veya yetkisiz kullanımını veya üçüncü bir kişiye açıklanmasını önleme gereği olan gerekli tüm tedbirleri almayı ve üzerine düşen tüm özeni tam olarak göstermeyi taahhüt etmektedir. Şirket tarafından Site içerisinde düzenlenebilecek periyodik veya periyodik olmayan anketlere cevap veren Üyelerden talep edilebilecek bilgiler de Şirket ve işbirliği içindeki kişi ya da kurumlar tarafından bu kullanıcılara doğrudan pazarlama yapmak, istatistiki analizler yapmak ve özel bir veri tabanı oluşturmak amacıyla da kullanılabilecektir. Şirket işbu gizlilik bildiriminde geçen hükümleri gerekli gördüğü zamanda Sitede yayınlamak şartıyla değiştirebilir. Şirket’in değişiklik yaptığı gizlilik bildirimi hükümleri Sitede yayınlandığı tarihte yürürlüğe girmiş kabul edilir. 5. Mücbir Sebep Tarafların kontrolünde olmayan; doğal afetler, yangın, patlamalar, iç savaşlar, savaşlar, ayaklanmalar, halk hareketleri, seferberlik ilanı, grev, lokavt ve salgın hastalıklar, altyapı ve internet arızaları, elektrik kesintisi gibi sebeplerden (aşağıda birlikte “Mücbir Sebep” olarak anılacaktır.) dolayı sözleşmeden doğan yükümlülükler taraflarca ifa edilemez hale gelirse, taraflar bundan sorumlu değildir. Bu sürede Taraflar’ın işbu Sözleşme’den doğan hak ve yükümlülükleri askıya alınır. 6. Sözleşmenin Bütünlüğü ve Uygulanabilirlik İşbu sözleşme şartlarından biri, kısmen veya tamamen geçersiz hale gelirse, sözleşmenin geri kalanı geçerliliğini korumaya devam eder. 7. Sözleşmede Yapılacak Değişiklikler Şirket, dilediği zaman sitede sunulan hizmetleri ve işbu sözleşme şartlarını kısmen veya tamamen değiştirebilir. Değişiklikler sitede yayınlandığı tarihten itibaren geçerli olacaktır. Değişiklikleri takip etmek Kullanıcı’nın sorumluluğundadır. Kullanıcı, sunulan hizmetlerden yararlanmaya devam etmekle bu değişiklikleri de kabul etmiş sayılır. 8. Delil Sözleşmesi Taraflar arasında işbu sözleşme ile ilgili işlemler için çıkabilecek her türlü uyuşmazlıklarda Şirket’in defter, kayıt ve belgeleri ile ve bilgisayar kayıtları ve faks kayıtları 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu uyarınca delil olarak kabul edilecek olup, Kullanıcı bu kayıtlara itiraz etmeyeceğini kabul eder. 9. Tebligat Adresleri 9.a. www.biopaisse.com sitesi kullanıcılarından peşinen posta adreslerini istememektedir. Ancak kullanıcının www.biopaisse.com ‘a bildirdiği elektronik posta adresi, bu sözleşme ile ilgili olarak yapılacak her türlü bildirim için yasal adresin isteneceği elektronik posta olarak kabul edilir. 9.b. Taraflar, mevcut elektronik postalarındaki değişiklikleri yazılı olarak diğer tarafa 3 (üç) gün içinde bildirmedikçe, eski elektronik postalara yapılacak isteklerin geçerli olacağını ve kendilerine yapılmış sayılacağını kabul ederler. 9.c. Yine www.biopaisse.com ‘un kullanıcının kayıtlı elektronik posta adresini kullanarak yapacağı her türlü bildirimin elektronik postanın www.biopaisse.com tarafından yollanmasından 1 (bir) gün sonra kullanıcıya ulaştığı kabul edilecektir. Kullanıcı, bu katılım sözleşmesinde yer alan maddelerin tümünü okuduğunu, anladığını, kabul ettiğini ve kendisiyle ilgili olarak verdiği bilgilerin doğruluğunu onayladığını beyan, kabul ve taahhüt eder. 10. Uyuşmazlıkların Çözümü ve Yürürlük İşbu Sözleşme’nin uygulanmasından veya yorumlanmasından doğacak her türlü uyuşmazlığın çözümünde Bursa Bölge Adliyesi Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir. Üyenin, üyelik kaydı yapması üyenin üyelik sözleşmesinde yer alan tüm maddeleri okuduğu ve üyelik sözleşmesinde yer alan maddeleri kabul ettiği anlamına gelir. İşbu Sözleşme üyenin üye olması anında akdedilmiş ve karşılıklı olarak yürürlüğe girmiştir.

KVKK

6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU KAPSAMINDA İLGİLİ KİŞİ BAŞVURU FORMU Lütfen Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”)’na uygun olarak, Şirketimiz BIOPAISSE  (“Şirket”)’e yönelteceğiniz talebinizin yerine getirilebilmesi için aşağıdaki başvuru formunu açık ve tam bir şekilde doldurarak tarafımıza iletiniz. Yaptığınız başvuruyu, talebin niteliğine göre mümkün olan en kısa sürede ve en geç otuz gün içerisinde yanıtlandıracağız. Tarafımıza sunduğunuz bilgi ve belgelerin eksik olması veyahut anlaşılamaz olması halinde başvurunuzu netleştirmek amacıyla sizlerle iletişime geçeceğiz.  Şirketimiz, hukuka aykırı ve haksız bir şekilde veri paylaşımından kaynaklanabilecek hukuki risklerin bertaraf edilmesi ve özellikle kişisel verilerinizin güvenliğinin sağlanması amacıyla, kimlik ve yetki tespiti için ek evrak ve malumat talep etme hakkını saklı tutar. Form kapsamında iletmekte olduğunuz taleplerinize ilişkin bilgilerin doğru ve güncel olmaması ya da yetkisiz bir başvuru yapılması halinde Şirketimiz, söz konusu yanlış bilgi ya da yetkisiz başvuru kaynaklı taleplerden dolayı mesuliyet kabul etmemektedir. Hukuka veya mevzuata aykırı, yanıltıcı veya hatalı başvurulardan doğan tüm sorumluluk size aittir. Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ kapsamında, yapmış olduğunuz başvuruya ilişkin cevabımızın 10 sayfayı geçmesi halinde, 10. sayfadan sonraki her bir sayfa için 10 Türk Lirası işlem ücreti uygulanacaktır.  Bu çerçevede “yazılı” olarak Şirketimize yapılacak başvurular, işbu formun çıktısı alınarak; ·     Şahsen başvuru ile, ·     Noter vasıtasıyla,  ·     Başvuru sahibince kimliğini kanıtlar belgeler ile Şirketimiz e-posta adresine gönderilmek suretiyle, tarafımıza iletilebilecektir.  Aşağıda, yazılı başvuruların ne şekilde tarafımıza ulaştırılacağına ilişkin yazılı başvuru kanalları özelinde bilgiler verilmektedir.  Başvuru Yöntemi   Başvurunun Yapılacağı Adres  Başvuru Gönderiminde Belirtilecek Bilgi  Şahsen başvuru (Başvuru sahibinin bizzat Şirket merkezimize gelerek kimliğini tevsik edici belge ile başvurması) Gebze / Kocaeli – Türkiye Zarfın üzerine “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Bilgi Talebi” yazılmalıdır.  Noter vasıtasıyla tebligat Gebze / Kocaeli – Türkiye Tebligat zarfına “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Bilgi Talebi” yazılmalıdır. E-posta yoluyla başvuru biopaisse@gmail.com E-posta’nın konu kısmına “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Bilgi Talebi” yazılmalıdır. 1. Kişisel Veri Sahibinin Kimlik ve İletişim Bilgileri Adı- Soyadı: T.C. Kimlik No:  Adres:  Telefon Numarası: E-posta Adresi:  1. Şirketimiz ile Olan İlişkiniz  Şirketimiz ile Olan İlişkiniz:  1. Talep Hakkında Açıklama Lütfen KVK Kanunu kapsamındaki talebinizi ve talebinize konu olan kişisel verileri detaylı olarak belirtiniz. 1. Lütfen başvurunuza vereceğimiz yanıtın tarafınıza bildirilme yöntemini seçiniz: ·     Adresime gönderilmesini istiyorum. ·     E-posta adresime gönderilmesini istiyorum. (E-posta yöntemini seçmeniz hâlinde size daha hızlı yanıt verebileceğiz.) ·     Elden teslim almak istiyorum. (Vekâleten teslim alınması durumunda noter tasdikli vekâletname veya yetki belgesi olması gerekmektedir.)  Başvuru Sahibi (kişisel veri sahibi) * Adı Soyadı : Başvuru Tarihi :  İmza : *Lütfen başkası adına başvuruda bulunmaktaysanız, başvuru yapmaya yetkili olduğunuzu gösteren belgeleri (kişisel veri sahibinin velisi/vasisi olduğunu gösterir belge, vekaletname gibi) başvurunun ekinde gönderiniz. Bu belgelerin geçerli olarak kabul edilmesi için yetkili makamlar tarafından düzenlenmiş veya onaylanmış olmaları aranmaktadır.

Aydınlatma Metni

www.biopaisse.com Bu İnternet Sitesi Üye ve Ziyaretçi Aydınlatma Metni (Metin), Gebze / Kocaeli adresinde faaliyet gösteren veri sorumlusu BIOPAISSE  (Şirket) tarafından işletilen ve yönetilen https://biopaisse.com/ ‘a (Site) kayıt olan Üyelere; bunlar dışında Site’ye giren Ziyaretçilere, (ikisi birlikte Kullanıcılar) Site aracılığıyla sunulan hizmetler kapsamında herhangi bir şekilde Kullanıcılardan elde edilen ve/veya edilecek verilerin kullanımına ilişkin hüküm ve koşullar ile verilerin işlenme şekilleri hakkında Kullanıcıyı aydınlatmak ve bilgilendirmek amacıyla hazırlanmıştır. Şirket, kişisel verileri, Site, sosyal medya hesapları, e-posta, posta, call center, fax, idari ve adli makamlardan gelen tebligatlar ve sair iletişim kanalları aracılığıyla işitsel, elektronik veya yazılı olarak, Kanun’da belirtilen kişisel veri işleme şartlarına uygun olarak ve bu Metin’de belirtilen hukuki sebepler ve amaçlar doğrultusunda toplamaktadır. Kullanıcılara Site aracılığıyla sunulan hizmetler kapsamında ve herhangi bir şekilde Kullanıcıların Site’yi ziyaretleri sırasında Şirket tarafından çerezler kullanılmaktadır. Çerez kullanımına ilişkin daha ayrıntılı bilgi almak için lütfen Çerez Politikamızı inceleyiniz.  1 - İlgili Kişi, Veri Kategorileri ve Veri Türleri Üye Kimlik Bilgisi Ad, soyad, T.C.K Numarası, doğum tarihi. Müşteri İşlem Sipariş bilgileri İletişim Bilgisi  Kullanıcı adı, e-posta adresi, telefon numarası, ikamet adresi, ikamet edilen ülke ve şehir. İşlem Güvenliği IP adresi, ID bilgisi, log işlemi, internet sitesi giriş çıkış bilgileri, şifre ve parola bilgileri, işlem tarihi ve saati. Pazarlama Site gezinme bilgileri, geçmiş kullanım bilgileri, alışveriş/kampanyaya verilen tepki bilgileri, hobiler, alışveriş tercihleri, çerez sahibi üçüncü partinin şirket üzerinden topladığı diğer çerez kayıtları. Lokasyon Bilgisi  Platformlara erişilen lokasyonun bilgisi Ziyaretçi Kimlik Bilgisi Cinsiyet, yaş grubu İşlem Güvenliği IP adresi, ID bilgisi, log işlemi, internet sitesi giriş çıkış bilgileri, işlem tarihi ve saati. Lokasyon Bilgisi  Platformlara erişilen lokasyonun bilgisi Pazarlama Site gezinme bilgileri, geçmiş kullanım bilgileri, alışveriş/kampanyaya verilen tepki bilgileri, hobiler, alışveriş tercihleri, çerez sahibi üçüncü partinin şirket üzerinden topladığı diğer çerez kayıtları 2 - Hukuki Sebepler Yukarıda belirtilen kişisel veriler, veri sahiplerinin bu verileri şirkete açıklamasına konu olan ve aşağıda sıralanan amaçlarla; Kanun’un 4. maddesinde yer alan ve bu Metin’de de tekrarlanan şartlara ve ilkelere uygun olarak; Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları dahlinde işlenebilecektir. Her bir veri kategorisi bakımından söz konusu olan hukuki sebeplere, aşağıda açıkça yer verilmiştir: Üye Kimlik Bilgisi İletişim Bilgisi Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması, Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması Müşteri İşlem İşlem Güvenliği Lokasyon Kanunlarda açıkça öngörülmesi, Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması, Şirketin hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması, Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması. Pazarlama Veri sahibinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, Şirketin meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması, Veri sahibinin kendisi tarafından alenileştirilmesi. Ziyaretçi Kimlik Bilgisi İşlem Güvenliği Lokasyon Bilgisi Pazarlama Şirketin hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması, Veri sahibinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, Şirketin meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması, Veri sahibinin kendisi tarafından alenileştirilmesi. 3 - Kişisel Verilerin Hangi Amaçla İşleneceği  Bu Metin kapsamında veri sahipleri 2’nci maddede yer alan kişisel verileri, bu Metin’de belirtilen genel şartlara uygun şekilde aşağıdaki amaçlarla işlenmektedir: Üye Kimlik Bilgisi İletişim Bilgisi Bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi Denetim/etik faaliyetlerin yürütülmesi Erişim yetkilerinin yürütülmesi Hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi İletişim faaliyetlerinin yürütülmesi Müşteri memnuniyetine yönelik anketlerin oluşturulması Sözleşme süreçlerinin yürütülmesi Talep ve şikayetlerin yürütülmesi Ürün/hizmetlerin pazarlama süreçlerinin yürütülmesi Müşteri İşlem İşlem Güvenliği Lokasyon Bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi Denetim/etik faaliyetlerin yürütülmesi Erişim yetkilerinin yürütülmesi Faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi Hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi Lojistik Faaliyetlerinin Yürütülmesi Yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi İletişim faaliyetlerinin yürütülmesi Sözleşme süreçlerinin yürütülmesi Pazarlama Firma ürün/hizmete bağlılık süreçlerinin yürütülmesi İş sürekliliğinin sağlanması faaliyetlerinin yürütülmesi  Müşteri memnuniyetine yönelik aktivitelerin yürütülmesi Pazarlama analiz çalışmalarının yürütülmesi Reklam, kampanya, promosyon süreçlerinin yürütülmesi Ürün/hizmetlerin pazarlama süreçlerinin yürütülmesi Ziyaretçi Kimlik Bilgisi İşlem Güvenliği Lokasyon Bilgisi Pazarlama Firma ürün/hizmete bağlılık süreçlerinin yürütülmesi İletişim faaliyetlerinin yürütülmesi İş sürekliliğinin sağlanması faaliyetlerinin yürütülmesi  Müşteri memnuniyetine yönelik aktivitelerin yürütülmesi Pazarlama analiz çalışmalarının yürütülmesi Reklam, kampanya, promosyon süreçlerinin yürütülmesi Ürün/hizmetlerin pazarlama süreçlerinin yürütülmesi 4 - Kişisel Verilerin Aktarımı Şirket, veri sahiplerine ait elde ettiği kişisel verileri Şirketin Platformları üzerinden sunduğu hizmetleri ifa etmek amacıyla ve Metin’de beyan ettiği yükümlülükleri yerine getirmek şartıyla yurtiçindeki sunucularına ve tedarikçilerine aktarabilir. Şirket ayrıca veri sahiplerine ait kişisel verileri aşağıdaki amaçlarla üçüncü kişilere aktarabilir: Üye  Faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi, hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi ile yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi amaçlarıyla yetkili kamu kurum ve kuruluşlarıyla kimlik, iletişim ve işlem güvenliği bilgilerinin paylaşılması;  İletişim faaliyetlerinin yürütülmesi İş faaliyetlerinin yürütülmesi ve denetimi amacıyla iş süreçlerinde hizmetlerinden yararlanılan tedarikçiler ile paylaşılması Pazarlama analiz çalışmalarının yürütülmesi Lojistik Faaliyetlerinin Yürütülmesi Mal / Hizmet Satış Sonrası Destek Hizmetlerinin Yürütülmesi Reklam, kampanya, promosyon süreçlerinin yürütülmesi Saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla depolama hizmeti alınan tedarikçiler ile bilgilerin paylaşılması;  Tedarik Zinciri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi Ziyaretçi Pazarlama analiz çalışmalarının yürütülmesi Reklam, kampanya, promosyon süreçlerinin yürütülmesi Saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla depolama hizmeti alınan tedarikçiler ile bilgilerin paylaşılması;  Site kullanım tercihleri ve gezinti geçmişi, segmentasyon yapılması amacıyla tedarikçilerle paylaşılması. 5 - İlgili Kişinin Hakları Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi belirtmek ve kişisel verileriniz üzerindeki haklarınızı kullanmak amacıyla, “İlgili Kişi Başvuru Formu”nu doldurarak, Şirket e-posta adresi biopaisse@gmail.com üzerinden güvenli elektronik imza ile veya kişisel e-posta adresiniz üzerinden veya Şirket Gebze / Kocaeli adresine şahsen veya noter vasıtasıyla yazılı başvurarak gerekli değişiklik, güncelleme ve/veya silme gibi işlemleri ve ilgili talepleri gerçekleştirebilirsiniz. Belirtilen yöntemlerle taleplerinizi bize iletmeniz durumunda Şirket, talebinizin niteliğine göre talebi en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Şirket tarafından Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nca belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır. Bu kapsamda kişisel veri sahipleri; Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme, Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme, Kanun’un 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme, (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme. Kişisel veri sahibi olarak sahip olduğunuz ve yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için yapacağınız ve kullanmayı talep ettiğiniz hakka ilişkin açıklamalarınızı içeren başvuruda; talep ettiğiniz hususun açık ve anlaşılır olması, talep ettiğiniz konunun şahsınız ile ilgili olması veya başkası adına hareket ediyor iseniz bu konuda özel olarak yetkili olmanız ve yetkinizi belgelendirilmesi, başvurunun kimlik ve adres bilgilerini içermesi ve başvuruya kimliğinizi tevsik edici belgelerin eklenmesi gerekmektedir. 6 - Metin’de Yapılacak Değişiklikler Şirket, bu Metin’de her zaman değişiklik yapabilir. Bu değişiklikler, değiştirilmiş yeni metnin yayınlanmasıyla birlikte derhal geçerlilik kazanır. Bu Metin’deki değişikliklerden haberdar olmanız için, sizlere gerekli bilgilendirme yapılacaktır.

Ticari Elektronik İleti Onay Formu

https://biopaisse.com/ adresinde bulunan Aydınlatma Metni kapsamında, sitenize üyelik/alışveriş işlemleri sırasında verdiğim ve vereceğim iletişim adreslerime (cep telefonu, mail adresim ve diğerlerine) gerek her türlü üyelik/alışveriş işlemleri ve uygulamaları ile sözleşmesel ve kanuni hususlardan bilgilendirilmem, gerek çeşitli ürün-hizmetlerin ve genel/özel imkanların duyurulması, tanıtım ve reklamının yapılması için, tarafıma yönelik yapılacak yeni ürün, yeni hizmet, özel teklif ve kampanyaların pazarlama iletişimi faaliyetleri ile ayrıca anket uygulamaları da dahil olmak üzere her türlü ticari elektronik iletinin gönderiminde kullanılmasını ve bu kapsamda ticari elektronik ileti gönderimini kabul ediyorum.

bottom of page